บริการ เข้าหัวสายไฟเบอร์ออฟติกส์Terminate

บริการเข้าหัวFiber Opticไฟเบอร์ออฟติกส์บริการแก้ไขซ่อมสาย

ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกส์ย้ายสายเดินใหม่ติดตั้งใหม่ต่อสายไฟเบอร์Fiberoptic

บริการด่วน บริการทุกวัน บริการเทสสาย บริการเข้าหัวสาย บริการซ่อมสายFiber optic บริการย้ายสายFiber บริการแก้หัวfiber optic ไฟเบอร์

- Terminate Fiber Optic Multimode 50/125um,62.5/125um

- รับเข้าปลายสายใยแก้วนำแสง ทั้งชนิด Indoor และ Outdoor พร้อม ทดสอบสายสัญญาณด้วยเครื่อง OTDR
  บริการทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ

Fiber Optic Multimode & Singlemode 

- Test OTDR

- Fusion Splice Fiber Optic

- Test OTDR Report

- Terminate Fiber Optic Multimode 50/125um,62.5/125um

- บริการเข้าปลายสาย ใยแก้วนำแสง ทั้งชนิด Indoor และ Outdoor พร้อม ทดสอบสายสัญญาณด้วยเครื่อง OTDR

- บริการทดสอบสายใยแก้วนำแสง ทั้งชนิด Indoor และ Outdoor

รวมทั้งการตรวจสอบระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง หาจุดบกพร่อง และ แนวสายสัญญาณขาด ทั่วประเทศ

บริการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด ทั่วประเทศTest OTDR Multimode Fiber Optic Cable & Print Report

 ติดต่อสอบถาม : 084 4566623 , 085 5574707

Email : communi19@gmail.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 66,315