สายไฟเบอร์แบบ INDOOR

Fiber Optic Cable Indoor Type Multimode - Singlemode

ความหมายของชื่อเรียก

  • F.O = คำย่อของ Fiber Optic
  • MM = Multimode เป็นชนิดของการนำแสงของแก้ว โดยทั่วไปมี 2 ขนาดคือ 62.5/125 um และ 50/125 um
  • SM = Singlemode เป็นชนิดของการนำแสงของแก้ว มีขนาดเดียวคือ 9/125 um และ 50/125 um
  • Simplex = หมายถึงสายเดี่ยวคือข้างในมี Optical Fiber อยู่ 1 Core
  • Zipcord 2 Core = หมายถึงสายเดี่ยว 2 เส้นเชื่อมติดกัน รูปร่างคล้ายเลข 8 นอน
  • Distribution X Core = หมายถึงสายสำหรับเดินกระจายไปตามจุดต่างๆ แพราะแต่ละ Core ของสายประเภทนี้จะเป็นชนิด Tight Buffer กล่าวคือมี Tube 900 um หุ้ม Optical Fiber แล้ว
  • LSZH = Low Smoke Zero Halogen
  • FR = Flame Retardant

50/125 um MM (Multimode) Indoor Type
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC5202 Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core for Patch Cord (3mm)       1,000M 18.00
UFC5202-2 Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core for Patch Cord (2mm) 1,000M* -call-
UFC5202LSZH Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, LSZH, FR 1,000M* 21.00
UFC5204 Link Fiber Optic Cable Distribution 4 Core Indoor 1,000M 34.00
UFC5206 Link Fiber Optic Cable Distribution 6 Core Indoor 1,000M 46.00
UFC5212 Link Fiber Optic Cable Distribution 12 Core Indoor 1,000M* 90.0060.5/125 um MM (Multimode) Indoor Type
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC6202 Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, MM 62.5/125 for Patch Cord    1,000M* 20.00
UFC6204 Link Fiber Optic Cable Distribution 4 Core, MM 62.5/125 Indoor 1,000M* 32.00
UFC6206 Link Fiber Optic Cable Distribution 6 Core, MM 62.5/125 Indoor 1,000M* 52.00
UFC6212 Link Fiber Optic Cable Distribution 12 Core, MM 62.5/125 Indoor 1,000M* 98.009/125 um SM (Singlemode) Indoor Type
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC9201 Link Fiber Optic Cable Simplex 1 Core, SM 9/125 for Patch Cord 1,000M 7.00
UFC9201LSZH Link Fiber Optic Cable Simplex 1 Core, SM 9/125 LSZH, FR 1,000M* 9.00
UFC9202 Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, SM 9/125 for Patch Cord 1,000M 12.00
UFC9202LSZH Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, SM 9/125 LSZH, FR 1,000M* 15.00
UFC9204 Link Fiber Optic Cable Distribution 4 Core, SM 9/125 Indoor 1,000M*
UFC9206 Link Fiber Optic Cable Distribution 6 Core, SM 9/125 Indoor 1,000M*
UFC9212 Link Fiber Optic Cable Distribution 12 Core, SM 9/125 Indoor 1,000M*50/125 um XG (10G) Fiber Optic Indoor Type
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC5202XG Link Fiber Optic Cable Zipcord 2 Core, XG 50/125 Indoor 1,000M* -call-
UFC5204XG Link Fiber Optic Cable Distribution 4 Core, XG 50/125 Indoor 1,000M* -call-
UFC5206XG Link Fiber Optic Cable Distribution 6 Core, XG 50/125 Indoor 1,000M* -call-
UFC5212XG Link Fiber Optic Cable Distribution 12 Core, XG 50/125 Indoor 1,000M* -call-
Visitors: 62,330