สายไฟเบอร์แบบ Fiber Optic Cable Outdoor 2 Steel wire, Armored

  • สายใยแก้วนำแสงที่ติดตั้ง Outdoor จะมีฉนวนภายนอกที่ทำจากสาร PE ซึ่งสามารถทนกรดด่างและสภาพแวดล้อมได้ดี แต่เมื่อนำไปฝังดิน (Direct Burial) อาจประสบปัญหาการถูกของมีคมที่ขุดหรือเจาะลงไปทำให้ชำรุดได้ ดังนั้นสายที่ฝังใต้ดินส่วนใหญ่มักจะมีเกราะป้องกัน (Armored) และที่นิยมที่สุดได้แก่ Corrugate Armored 2Steel (เหล็กเป็นลูกคลื่น) ผู้ติดตั้งบางรายอาจจะนำสาย Outdoor/Armored มาเดินลอยหรือวางบน Cable Leader, Wire Way, Cable Tray ได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันสัตว์กัดแทะ (Rodent) ได้ดี


ความหมายของคำย่อ

  • Armored = เกราะป้องกัน
  • Direct Burial = ฝังดินเปลือย


50/125 um MM (Multimode) Outdoor with Corrugate Armored Steel, Direct Burial Cable
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC5904AFiber Optic Cable Outdoor 2-Steel Wire Armored , 4 Core, MM 50/125 um1,000M*-call-
UFC5906AFiber Optic Cable Outdoor 2-Steel Wire Armored , 6 Core, MM 50/125 um1,000M-call-
UFC5912AFiber Optic Cable Outdoor 2-Steel Wire Armored , 12 Core, MM 50/125 Direct Burial1,000M-call-

60.5/125 um MM (Multimode) Outdoor with Corrugate Armored Steel, Direct Burial Cable
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC6604Link Fiber Optic Cable Outdoor 2-Steel Wire Armored , 4 Core, MM 62.5/125 Direct Burial2,000M*-call-
UFC6606Link Fiber Optic Cable Outdoor 2-Steel Wire Armored , 6 Core, MM 62.5/125 Direct Burial2,000M*-call-
UFC6612Link Fiber Optic Cable Outdoor 2-Steel Wire Armored , 12 Core, MM 62.5/125 Direct Burial2,000M*-call-9/125 um SM (Singlemode) Outdoor with Corrugate Armored Steel, Direct Burial Cable
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC9604AFiber Optic Cable Outdoor 2-Steel Wire Armored , 4 Core, SM 9/125 Direct Burial2,000M*-call-
UFC9606AFiber Optic Cable Outdoor 2-Steel Wire Armored , 6 Core, SM 9/125 Direct Burial1,000M-call-
UFC9612AFiber Optic Cable Outdoor 2-Steel Wire Armored , 12 Core, SM 9/125 Direct Burial1,000M-call-

Visitors: 66,315