สายไฟเบอร์อแบบDropwire Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 50/125 Multimode - 62.5/125 Multimode - 9/125 Singlemode

Fiber Optic Outdoor Drop Wire Cable

 • ปัจจุบันการใช้งานการสื่อสารมีความจำเป็นที่ต้องเดินสายสัญญาณระยะทางยาวๆ ซึ่งต้องใช้สาย Fiber Optic เป็นสัญญาณหลักและการติดตั้งจริงมักต้องเดิน Outside Plant หรือ Outdoor โดยติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหรือตามชายคาอาคารพาณิชย์ทั่วไป เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV การเชื่อมโยงบริษัทแม่และลูก การเชื่อมโยงแต่ละอาคาร
 • สาย Fiber Optic ชนิด Drop Wire เป็นทางออกที่ช่วยให้ผู้ติดตั้งประหยัด ไม่ต้องเดินสายสลิงเพื่อเป็น Messenger Wire สำหรับแขวนสาย Fiber Optic ทำให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น • 50/125 um MM (Multimode) Outdoor / Drop Wire, Single Loose Tube
  Link PNDescriptionPackingPrice
  UFC5504Link Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 4 Core, MM 50/1252,000M*
  UFC5506Link Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 6 Core, MM 50/1252,000M*
  UFC5512Link Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 12 Core, MM 50/1252,000M*60.5/125 um MM (Multimode) Outdoor / Drop Wire, Single Loose Tube
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC6504Link Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 4 Core, MM 62.5/1252,000M*
UFC6506Link Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 6 Core, MM 62.5/1252,000M*
UFC6512Link Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 12 Core, MM 62.5/1252,000M*9/125 um SM (Singlemode) Outdoor / Drop Wire, Single Loose Tube
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC9504Link Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 4 Core, SM 9/1252,000M*
UFC9506Link Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 6 Core, SM 9/1252,000M*
UFC9512Link Fiber Optic Cable Outdoor / Drop Wire 12 Core, SM 9/1252,000M*
Visitors: 66,085