สายไฟเบอร์แบบ OUTDOOR/INDOOR Dielectric Optic Cable Low Smoke Zero Halogens (LSZH)

Fiber Optic Cable Outdoor / Indoor

  • จากการติดตั้งสาย Outdoor ของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเดินสาย OUTDOOR จากภายนอกและเดินเข้าภายในอาคารซึ่งผิดข้อกำหนดของมาตรฐานสากล กล่าวคือ สาย Outdoor จะลามไฟ ซึ่งจะไม่เหมาะกับการเดินภายในอาคาร ดังนั้นเพื่อความถูกต้อง จึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR มาเดินแทนสาย OUTDOOR เนื่องจากสาย OUTDOOR/INDOOR มีคุณสมบัติ ที่พิเศษคือฉนวนภายนอก ใช้สาร PE ทนสภาวะแวดล้อมนอก แต่เติมสาร LSZH และ FR ตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของสากล เพื่อให้มีคุณสมบัติมีควันน้อย ควันไม่เป็นอันตรายเมื่อเกิดไฟไหม้และไม่ลามไฟ


ความหมายของคำย่อ

  • Armored = เกราะป้องกัน
  • Direct Burial = ฝังดินเปลือย                                                  
 
 


    50/125 um MM (Multimode) Outdoor/Indoor,PE, LSZH, FR, All-Dielectric, Loose Toose Tube, OM2

Link PNDescriptionPackingPrice
UFC5304 Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 4 Core, MM 50/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial      1,000M* 32.00
UFC5306 Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 6 Core, MM 50/125 PE,LSZH, FR,Direct Burial 1,000M 38.00
UFC5312 Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 12 Core, MM 50/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial 1,000M 54.00
UFC5324M Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 24 Core, MM 50/125 ,PE, LSZH, FR,Double/Multi-Tube   2,000M* - Call -60.5/125 um MM (Multimode) Outdoor/Indoor,PE, LSZH, FR, All-Dielectric, Loose Toose Tube, OM1
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC6304 Link Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 4 Core, MM 62.5/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial       2,000M* 35.00
UFC6306 Link Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor, 6 Core, MM 62.5/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial 2,000M* 45.00
UFC6312 Link Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 12 Core, MM 62.5/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial 2,000M* 65.009/125 um SM (Singlemode) Outdoor/Indoor,PE, LSZH, FR, All-Dielectric, Loose Toose Tube, OS2
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC9304 Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 4 Core, SM 9/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial                2,000M* 23.00
UFC9306 Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 6 Core, SM 9/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial 1,000M 26.00
UFC9312 Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 12 Core, SM 9/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial 1,000M 32.00
UFC9324M  Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 24 Core, SM 9/125 ,PE, LSZH, FR,Dielectric/Multi-Tube 2,000M* 48.00 

50/125 um XG (10G) Fiber OpticOutdoor/Indoor,PE, LSZH, FR, All-Dielectric, Loose Toose Tube, OM3
Link PNDescriptionPackingPrice
UFC5304XG Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 4 Core, XG 50/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial           2,000M* 55.00
UFC5306XG Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 6 Core, XG 50/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial 2,000M* 65.00
UFC5312XG Fiber Optic Cable Outdoor/Indoor , 12 Core, XG 50/125 ,PE, LSZH, FR,Direct Burial 2,000M* 105.00

 

 LINK OUTDOOR/INDOOR FIBER OPTIC CABLE cover the general requirements for fiber optic telecommunication cable used for  inter-building backbone, in duct and aerial installator Outdoor.Indoor installed without of outdoor cable enters a building to a length<50 feet and be terminated in an approved enclosure is not listed as being and flame retardant. Outdoor/Indoor fiber optic cable can be used throughout the link, requirng no transitions at the building entryway with its installation cost savings reliability improvement and maintenance advantages. Jacket is low Smoke Zero Halogens (LSZH). This Outdoor/Indoor cable can be employed both outdoors and indoors for campus backbone and riser backbone.

 
 
  Applications       Features    
-Special Design for used together with outdoor and Indoor -High Performance MM and SM Fiber Optic cable design and test conforms to
-All dielectric Construction     TIA/EIA-568-C.3 ISO/IEC11801, IEC60793-2-10, ITU-T G-.651, G652D, G.655
-Multimode or Singlemode Fiber Optic   Fiber Optic Channel Link, ICEA-596, 640, 696 Bell Core GR-20, GR-409
-Duct or Lash -  Aerial Installation   -Links betweenbuildings in a campus environment  
-IEEE 802.3 (LAN, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet -Metro/Access networks, trunk systems and local area network
and 10 Gigabit Ethernet)     -Small diameter single tube construction saves space inside ducts
-ATM, FDDI, CATV, FTTX     -Jelly filled buffer tube for water penetration protection  
        -E-glass yarns as strength member    
        -Water blocking Tape for double protection and safty outdoor environment
        -UV-Resistant, Flame-Retardant Black Polyethylene with low Smoke Zero Halogan
        Jacket for outdoor / indoor environment protection  
 

 

    Part Number  
Fiber Core
Description
MM 50/125 ohm  M 50/125 ohm : XG MM 62.5/125 ohm
SM 9/125 ohm 
   
UFC 5304 UFC 5304 XG
UFC 6304 
UFC 9304
4
F.O Cable Outdoor/Indoor 4 Core LSZH, Dielectric
UFC 5306 UFC 5306 XG
UFC 6306
UFC 9306
6
F.O Cable Outdoor/Indoor 6 Core LSZH, Dielectric
UFC 5308 UFC 5308 XG
UFC 6308
UFC 9308
8
F.O Cable Outdoor/Indoor 8 Core LSZH, Dielectric
UFC 5312 UFC 5312 XG
UFC 6312
UFC 9312
12
F.O Cable Outdoor/Indoor 12 Core LSZH, Dielectric
 
Optical Characteristics
Fiber Type   Wavelength Max. Attenuation
Min.Bandwidth
850 nm Laser Bandwidth
Numerical Aperture
    (nm)
(dB/km
(MHz.km)
(MHz.km
N.A
SM   1310
0.35
N/A
N/A
0.130+0.01
  1550
0.22
50/125   850
2.5
500
N/A
0.200+0.015
  1300
0.7
500
50/125 (XG)   850
2.3
1500
2000
0.200+0.015
  1300
0.6
500
N/A
62.5/125 (graded-index   850
2.7
200
N/A
0.275+0.015
    1300
0.6
600
 สายไฟเบอร์ออฟติก แบบต่างๆ

INDOOR, SIMPLEX / ZIPCORD / DISTRIBUTION
SIMPLEX หมายถึง เคเบิ้ลใยแก้วชนิด 1 แกน หรือ แกนเดียว
ZIPCORD หมายถึง เคเบิ้ลใยแก้วชนิด 2 แกน ที่นำเคเบิ้ลใยแก้วแกนเดียวมายึดติดกันคล้ายซิปกางเกง
Brae, 2 mm., 3 mm. หมายถีง Jacket ที่หุ้มสาย ถ้าเป็น Bare คือ 900 um.
ส่วน 2mm,3mm. หมายถึง Jacket 2 mm. และ 3 mm. 
DISTRIBUTION หมายถึง เคเบิ้ลใยแก้วตั้งแต่ 4 แกนขึ้นไป ใช้สำหรับเดินสายกระจายไปตามจุดต่างๆ
FTTH and ANTI BENDING FIBER OPTIC
FTTH หมายถึง เคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ใช้ในงาน Fiber Optic To The Home ซึ่งจะมีโครงสร้างเป็น
เหลี่ยมๆ โดยมี FRP เป็นตัวรับแรงดึงขนาบเส้นใยแก้วนำแสงไว้ Jacket มักจะเป็นแบบ LSZH ทำให้มีคุณสมบัติ
สามารถเดินจากภายนอกอาคารเข้าไปถึงจุดใช้งานได้ทันที
FTTH w/Drop Wire หมายถึง เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง FTTH ที่มีเส้นลวดสำหรับแขวนเคเบิ้ลยึด
ติดกับเคเบิ้ล FTTH มาด้วยซึ่งจะสะดวกในกรณีที่นำเคเบิ้ล FTTH ไปแขวนตามเสาไฟฟ้า หรือเสาโทรเลข
ANTI BENDING เป็นเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ถูกออกแบบให้มีความทนทานต่อทุกสภาวะในการเดิน
สายในอาคาร สามารถเดินลอยตีกิ๊บ หรือโค้งงอได้โดยไม่มีข้อจำกัด เหมาะกับงานที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่
สมบุกสมบัน
BUFFER TUBE 900?? เป็นท่อสำหรับสวมป้องกันการหักของแก้ว Optical Fiber เพราะเมื่อปอกสาย
Optical Fiber เพื่อเข้า Connector จะเหลือเส้นแก้วเปลือยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250?? ซึ่งแตกหักได้ง่าย
ดังนั้นเพิ่มความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตราฐานงานติดตั้งจะต้องสวมท่อ Buffer Tube 900?? ในการ
ขดสายไว้ใน Fiber Optic Distribution Panel หริอ Box ทุกครั้ง
OUTDOOR/INDOOR, ALL-DIELECTRIC
ทำไม ? ถึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR
จากความเคยชินของการติดตั้งสาย OUTDOOR ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ จะเดินสาย OUTDOOR จากภายนอกและเดินสาย OUTDOOR ต่อ
เข้าภายในอาคารซึ่งผิดข้อกำหนดของมาตรฐานสากล กล่าวคือ สาย OUTDOOR จะลามไฟ (Flamable) ซึ่งไม่เหมาะกับการเดินภายในอาคาร ดัง
นั้นเพื่อความถูกต้องจึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR มาเดินสายแทน OUTDOOR เนื่องจากสาย OUTDOOR/INDOOR มีคุณสมบัติที่พิเศษคือ
ฉนวนภายนอก ใช้สาร PE ทนสภาวะแวดล้อมนอก และเติมสารป้องกันการลามไฟ (FR) และสาร Low Smoke Zero Halogen (LSZH) ตามมาตรฐาน
การป้องกันอัคคีภัยของสากล 
ความหมายของคำย่อ
PE = Polyethelyne เป็นชนิดของวัสดุที่นำมาทำ Jacket ซึ่งมีความทนทานต่อดินฟ้าอากาศอย่างมาก
LSZH = Low Smoke Zero Halogen เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาผสมกับวัสดุอื่น ทำให้มีประสิทธิภาพเมื่อ
Jcaket ถกู ไฟเผาจะมีควันน้อยและไม่มีสารพิษในควัน
FR = Flame Retadant เป็นชนิดของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้วัสดุที่นำมาทำ Jacket ไม่ลามไฟ
OUTDOOR/INDOOR, DROP WIRE
ทำไม ? ถึงต้องใช้สาย OUTDOOR/INDOOR with Drop Wire
ปัจจุบันการใช้งานการสื่อสารมีความจำเป็นที่ต้องเดินสายสัญญาณระยะทางยาวๆ ซึ่งต้องใช้สาย Fiber Optic เป็นสายสัญญาณหลักและการติดตั้งจริงมักจะเดิน Outside
Plant หรือ Outdoor โดยติดตั้งบนเสาไฟฟ้าหรือตามชายคาอาคารพาณิชย์ทั่วไป เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV, การเชื่อมโยงบริษัทแม่และลูก, การเชื่อมโยงแต่ละอาคาร
สาย Fiber Optic ชนิด OUTDOOR/INDOOR with Drop Wire เป็นทางออกที่ช่วยให้ผู้ติดตั้งประหยัดไม่ต้องเดินสายสลิงเพื่อเป็น Messenger Wire สำหรับแขวน
สาย Fiber Optic ทำให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น และสาย Fiber Optic ชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติสามารถเดินสาย OUTDOOR/INDOOR จากภายนอกเข้าไปภายในอาคารได้เลย
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสาย INDOOR จึงทำให้ประหยัดและมีความปลอดภัยสูง (ดูคุณสมบัติพิเศษของสาย Outdoor/Indoor ใน Tip ทำไม ? ต้องใช้สาย OUTDOOR/
INDOOR)
OUTDOOR, ARMORED
1. ทำไม ? ถึงต้องใช้สาย OUTDOOR/ARMORED
ปกติสายใยแก้วที่ติดตั้ง OUTDOOR จะมีฉนวนภายนอกที่ทำจากสาร PE ซึ่งสามารถทนกรดด่าง
และสภาพแวดล้อมได้ดี แต่เมื่อนำไปฝังดิน (Direct Burial) อาจจะประสบปัญหาการถูกของมีคมที่ขุดหรือเจาะ
ลงไปทำให้ชำรุดได้ ดังนั้นสายที่ฝังใต้ดินส่วนใหญ่มักจะมีเกราะป้องกัน (Armored) และที่นิยมนำมาทำเกราะ
เหล็กมากที่สุดได้แก่ Corrugate Armored Steel (เหล็กเป็นรูปคลื่น)
ผู้ติดตั้งบางท่านอาจจะนำสาย OUTDOOR/ARMORED มาเดินลอยหรือวางบน Cable Leader,
WireWay, Cable Tray ฯลฯ ได้ ซึ่งจะช่วยป้องกันสัตว์กัดแทะ (Rodent) ได้ดี
2. ความหมายของคำย่อ
Armored = เกราะป้องกัน, Direct Burial = ฝังดินเปลือย
OUTDOOR, 2 STEEL WIRE, ARMORED
2-Steel Wire Fiber Optic Cable เป็นใยแก้วนำแสงที่ดัดแปลงโครงสร้างเพื่อลดต้นทุนของวัสดุ
เนื่องจาก Strength Member หรือ ตัวรับแรงดึงที่เป็น E-Glass Yarn หรือ Aramis Yarn มีต้นทุนวัสดุที่แพง
กว่าเส้นลวดมาก ดังนั้นผู้ออกแบบจึงใช้เส้นลวดสองเส้นมาฝังในโครงสร้างเคเบิ้ลเพื่อเป็นตัวรับแรงดึง
แทน Yarn
และเพิ่มเกราะเหล็กเพื่อให้ทนแรงดึงเพิ่มขึ้นอีกด้วย สำหรับข้อเสียก็คือการที่มีโลหะอยู่ในเคเบิ้ลอาจจะเกิดปัญหา
การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก หรือโอกาสเกิดฟ้าผ่า หรือมีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำวิ่งไปในเคเบิ้ลได้
OUTDOOR, CTV FIG.8 / ARMORED
CTV Fig.8 Fiber Optic Cable เป็นเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเดินสายของ
Local Cable TV Operator หรือ เคเบิ้ลท้องถิ่น ซึ่งมักจะเดินสายเกาะไปตามเสาไฟฟ้าหรือใต้ชายคาอาคาร
เพื่อขายบริการ Cable TV ท้องถิ่นให้แก่ประชาชน โดยมีเหตุผลเป็นที่จะต้องออกแบบตัวแขวนให้เป็นแบบ
ลวดสลิง 7 เส้นก็เพื่อ ให้สามารถรับน้ำหนักของเคเบิ้ล และมีความปลอดภัย ทนทานต่ออุปสรรคต่างๆ
CTV Fig.8 Fiber Optic Cable with Armored เป็นเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงที่เพิ่มเกาะเหล็ก
ป้องกันอีกชั้นและตัด Strength Member ที่ไม่จำเป็นออก เพื่อทำให้มีราคาที่ถูกกว่าแต่มีความแข็งแรงกว่าและ
ป้องกันสัตว์กัดแทะได้ดีกว่า
FIG.8, OUTDOOR / MULTI-TUBE / ARMORED
Fig.8 OUTDOOR (Multitube/Armored) เป็นสายไฟเบอร์ออฟติกที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อ
นำไปใช้ติดตั้งเป็นโครงข่ายหลัก (Infrastructure) ของโครงข่ายระบบสื่อสาร ที่มีความแข็งแรงอย่างมาก การ
ติดตั้งใช้วิธีนำปะกับหรือซับพอร์ทมาจับกับ ชุดสลิงและนำไปแขวนเสาไฟฟ้าที่มีระยะ span ไปเกิน 80 เมตรได้
ทันที ส่วนโครงสร้างของ Optical Fiber นั้นถูกออกแบบให้มีโครงสร้างการป้องกันน้ำซึมเข้าด้วยแผ่น Wate Blocking Tape
และยังมี Water Blocking yam เป็นตัวซับความชื้นที่อาจซึมเข้ามาด้วย
อีกทั้งยังมีโครงสร้างเสริมเหล็ก(Aomored) ของรุ่น MA ยังสามารถป้องกันการกัดแทะขอวสัตว์หรืออุบัติเหตุจากภายนอก
เข้าไปกระทบเส้นใยแก้วภายในได้อีกด้วย
ADSS, OUTDOOR / MULTI-TUBE
ADSS, OUTDOOR/Multi-Tube เป็นเคเบิ้ลใยแก้วโครงสร้างพิเศษที่ออกแบบให้ไม่มีตัวนำไฟฟ้า
เพื่อป้องกันการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าหรือป้องกันฟ้าผ่า เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นโครงสร้างหลัก (Intrastructure)
ของโครงข่ายระบบสื่อสารที่มีข้อห้ามการใช้สายที่มีโลหะ ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นต้น
อนึ่งโครงสร้างของ Optical Fiber นี้ ถูกออกแบบให้มีวัสดุป้องกันน้ำซืมอยู่สองชั้น ได้แก่ ชั้นของ Water
Blocking Tape และชิ้นส่วน Water Blocking yarn เป็นตัวซับความชื้น
อีกชั้นหนึ่งสำหรับโครงสร้างภายนอกมีทั้งแบบ Single Jacket และ Double Jacket ให้เลือกตามการใช้งาน

Visitors: 64,429