บริการย้ายอุปกรณ์ - สายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์

บริการย้ายอุปกรณ์ - สายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์

- สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ สายLAN ,UTP, Fiberoptic

- ย้ายอุปกรณ์ระบบNetwork

- ย้ายสายไฟเบอร์ออฟติกส์Fiberoptic

- ขนย้ายตู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - อุปกรณ์ระบบเน็ทเวอร์คNetwork Computer

- บริการจัดเก็บสายสัญญาณต่างๆ ทำมาร์คสาย

ติดต่อสอบถาม 084 456-6623   , 085 557-4707

Email: communi19@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 66,085