บริการเทสสาย Test Scanner Report

บริการเทสสายไฟเบอร์ออฟติกส์ Test Scanner Report (OTDR)

บริการเทสสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ สายLAN UTP Cat5e, Cat6, Cat6A

- บริการเทสสาย พร้อมผลเทสREPORT

- บริการเทสสายหาจุดเสีย-จุดขาด

- บริการเทสสายส่งมอบงานพร้อมผลเทสReport

 

ติดต่อ  084 4566-623 , 085 557-4707

Email : communi19@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 62,332