เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2554  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท บางกอกเพาเวอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ทางท่านผู้บริหารจึงมีความเห็นพร้อม ในความต้องการพัฒนากิจการให้มีความมั่นคงและเป็นระบบแบบแผนในการบริหารงาน  เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวล้ำทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อรองรับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่บริการด้านสัญญาณต่างๆ ที่มีการพัฒนามากขึ้นแต่ ผู้ให้บริการทางด้านการติดตั้งวางระบบยังคงมีน้อยอยู่ ดังนั้นจึงได้เริ่มก่อตั้ง

บริษัท ธนกฤต คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขึ้นเพื่อให้บริการทางด้าน ติดตั้งวางระบบแบบครบวงจรโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันถึงอนาคตเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด บริษัทให้บริการกับลูกค้าทุกกลุ่ม-องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานภาครัฐ,เอกชน  โรงงาน ,โรงแรม,ห้างสรรพสินค้า,สถานศึกษา,อาคารสูง,สำนักงาน ออฟฟิส ฯลฯ และมีการบริการหลังการขายให้กับลูกค้าทุกท่าน

โทร 02 945-2557    Fax  02 945-2501     มือถือ   084 456-6623 ,  085 557-4707Visitors: 62,333